๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

      

วันวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขนย้ายขยะอันตราย
เชิญชวนชาวเชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขนย้ายขยะอันตรายออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

     

      

ปฎิทินกิจกรรม

 

ยื่นแบบชำระภาษี

แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบกรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา

การแยกขยะ อบจ.เชียงราย

 
    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 72 guests and no members online

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง